Studia inżynierskie we Wrocławiu

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
    ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
    tel. 713680100, faks: 713672778
    e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl, www: http://www.ue.wroc.pl
    Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki.