Inżynieria biotworzyw – nowy kierunek

Nowy kierunek studiów inżynierskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu: inżynieria biotworzyw.

To stacjonarne studia I stopnia. Trwają 7 semestrów. Kierunek dostępny jest również jako studia II stopnia stacjonarne i trwa 3 semestry. Program nauczania obejmuje działy: matematyka, fizyka, chemia i nauki o ziemi.

Czytaj dalej Inżynieria biotworzyw – nowy kierunek