Praca i praktyki

Program trzymiesięcznych praktyk w redakcji serwisu. Sprawdź swoje umiejętności, doszlifuj fach i rozpocznij pracę w mediach

praktyki studenckie

Wymagamy:

  • lekkiego pióra,
  • zdolności analitycznych,
  • kreatywności,
  • zaangażowania,
  • samodzielności,
  • odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • umiejętności pracy pod presją czasu,
  • doskonałej znajomości języka polskiego,
  • bardzo dobrej znajomości oprogramowania MS Office,
  • bardzo dobrej znajomości pracy z informacją w internecie,
  • silnej motywacji do pracy w redakcji,
  • zainteresowania tematyką edukacyjną, życiem studenckim, szkolnictwem wyższym.

Kogo szukamy:

  • studentów

Gwarantujemy:

  • 3 miesięczne bezpłatne praktyki,
  • zaświadczenie o ukończeniu praktyk,
  • dla najlepszych trzech osób płatny półroczny staż,
  • szkolenie z przygotowywania tekstów do Internetu,
  • szkolenie z obsługi narzędzia do publikacji tekstów.

Dzięki programowi praktyk zdobędziesz doświadczenie w przygotowaniu tekstów o tematyce edukacyjnej, poznasz programy do edycji treści w Internecie, narzędzia analityczne, weźmiesz udział w ciekawych projektach oraz poznasz tajniki pracy redakcji. Będziesz miał także okazję uczestniczyć w rozwoju merytorycznych serwisów internetowych.

Proces rekrutacji:

Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:

  1. Polega na wyborze kandydatów spośród nadesłanych CV.
  2. Sprawdzenia umiejętności pisarskich – w drugim etapie rekrutacji otrzymasz zadanie przygotowania krótkiego tekstu, na podstawie którego ocenimy lekkość pióra i umiejętność pracy z informacją.

Prześlij swoje CV i list motywacyjny na adres: bok@vnc.edu.pl wraz z kodem ref.: SI/2013 w tytule e-maila.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Virtual Network Communications z siedzibą w Warszawie przy ul. O. Kolberga 5, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”