Jutro terroryści zaatakują WPiA UŚ

W środę, 7.12.2016 roku w godz. od 10.00 do 13.20 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b, aula nr 6) odbędzie się sympozjum naukowe pt. „Dzień walki z terroryzmem”, które otworzy prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Celem dyskusji będą psychologiczne, socjologiczne i prawne aspekty zjawiska terroryzmu oraz działań kontrterrorystycznych. W programie sympozjum przewidziano m.in. wystąpienie mgr. Macieja Bożka z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego nt. „Psychologii terroryzmu” oraz wykład pt. „Oględziny z miejsca zdarzenia z użyciem broni palnej”, który poprowadzi PPO Przemysław Z. Kuch wraz z zespołem techników kryminalistycznych.

image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

W ramach spotkania (w godzinach 11:40-12:25) zaplanowano także symulację zamachu terrorystycznego oraz działań negocjacyjnych z udziałem funkcjonariuszy  Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.

Organizatorami spotkania są Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.