Studia studiom nierównie – gdzie nie zdobędziesz fachowej wiedzy?

Najgorsze studia

Prestiż uczelni nadal ma znaczenie dla pracodawców.

Upadające masowo w ostatnim czasie wyższe szkoły niepubliczne nie zdołały zapewnić absolwentom bezpiecznej przyszłości na rynku pracy. Gdzie nie zdobędziesz wykształcenia cenionego przez pracodawców?

Pracodawcy cenią uczelnie publiczne

Badania BKL wskazują, że wśród absolwentów najbardziej zagrożonych bezrobociem kierunków, mniejsze szanse na pracę mają ci, którzy skończyli uczelnie niepubliczne. Również opracowanie Agrotec „Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy” potwierdza, ze pracodawcy wolą zatrudniać absolwentów uczelni publicznych, wierząc, że posiadają oni większą wiedzę i lepsze kompetencje. Za najbardziej nieprzystające do oczekiwań pracodawców uznawane są uczelnie niepubliczne z małych miejscowości. Na prestiż uczelni zwracają uwagę pracodawcy z mazowieckiego – według „Diagnozy zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy” jest on ważny dla ponad 20% pracodawców. Badanie dotyczące sytuacji absolwentów w woj. pomorskim pokazuje, jak ważny jest rodzaj i typ skończonej uczelni dla sukcesu na rynku pracy. Średnia stopa bezrobocia wśród absolwentów w regionie to 6,9%, a wśród absolwentów Politechniki Gdańskiej wynosi ona dwa punkty procentowe mniej. Jednocześnie, bezrobocie wśród absolwentów Akademii Pomorskiej w Słupsku przekracza 16% oraz wynosi 15% wśród absolwentów Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „POMERANIA” w Chojnicach.

Efektywność kształcenia

Perspektywy w swoim rankingu biorą pod uwagę m.in. 2 ważne wskaźniki – efektywność naukową, gdzie pod uwagę bierze się szeroko pojęte dokonania naukowe uczelni, co w oczywisty sposób rzutuje na zdolność do efektywnego kształcenia, oraz potencjał naukowy (ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych). Pod względem efektywności przoduje Uniwersytet Jagielloński, a ostatnie, 50. miejsce, zajęła Akademia Leona Koźmińskiego. Również UJ zajmuje pierwsze miejsce w aspekcie potencjału naukowego, zaś ostatnie miejsce przypadło Uniwersytetowi Zielonogórskiemu. Wśród uczelni pogrupowanych przez Wprost zgodnie z preferencjami pracodawców, wygrywa Szkoła Główna Handlowa, a ostatnie (50.) miejsce zajął Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyprzedzając Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Wśród politechnik, najgorsza okazała się Politechnika Częstochowska. Pracodawcy najchętniej zatrudniliby absolwenta Politechniki Śląskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eleven − 8 =