Inżynieria biotworzyw – nowy kierunek

Nowy kierunek studiów inżynierskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu: inżynieria biotworzyw.

To stacjonarne studia I stopnia. Trwają 7 semestrów. Kierunek dostępny jest również jako studia II stopnia stacjonarne i trwa 3 semestry. Program nauczania obejmuje działy: matematyka, fizyka, chemia i nauki o ziemi.

Edukacja na kierunki inżynieria biotworzyw zapewnia wiedzę w zakresie niezbędnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania biomasy, jej przetwarzania do postaci biotworzyw oraz ich użytkowania. Poszerzenie wiedzy o gospodarowaniu zasobami naturalnymi, produkcji roślinnej, leśnej oraz pierwiastkowym przerobie drewna.

Wiedza absolwenta

Ukończenie studiów zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • recyklingu materiałowego,
  • trwałości i biodegradowalności biotworzyw,
  • ochrony i konserwacji,
  • zasad związanych z prawem autorskim i patentowym, prawem handlowym i rynkiem biotworzyw.

Wiedza przekazywana w toku studiów wzbogacona jest o najnowsze osiągnięcia technologii i inżynierii w dziedzinie przetwarzania biomasy i produkcji biotworzyw. Dzięki tak przygotowanemu programowi absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności na temat  współczesnego przemysłu budowlanego, włókienniczego, celulozowo – papierniczego, chemicznego, a nawet motoryzacyjnego, ukierunkowanego w coraz większym stopniu na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych pod kątem wytwarzania nowych materiałów.

Studia prowadzi:

Wydział Technologii Drewna
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28a,
tel.: 618-48-71-01/02, 618-48-72-45
e-mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + 16 =