Vistula kształci inżynierów

Od roku akademickiego 2013/2014 dostępne są nowe kierunki w uczelni Vistula.

4 nowości wprowadzono do oferty uczelni zapewne po to by sprostać ogromnemu zainteresowaniu jakim cieszą się studia techniczne od przeszło 3 lat w Polsce.

Na liście oferty edukacyjnej pojawiły się studia techniczne na kierunkach: architektura i urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia oraz informatyka.

Architektura i urbanistyka

To kierunek, w toku którego student przygotowuje się do kompetentnego uczestniczenia w procesie kształtowania przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych. Tematyka studiów obejmuje wiedzę zawodową w zakresie architektury i urbanistyki, znajomości technik i technologii budowania i wyposażania obiektów, zasad rozwiązywania problemów uzbrojenia i infrastruktury technicznej, problemów ekonomicznych i prawnych procesu inwestycyjnego, a także obszernej wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, budowy miast, ich struktury przestrzennej, funkcjonalnej, komunikacyjnej, ekologicznej oraz zasad gospodarowania przestrzenią i planowania przestrzennego”.

Budownictwo

Budownictwo obecny w każdej polskiej politechnice i szkołach prywatnych oferujących studia inżynierskie. Jego popularność wynika przede wszystkim z ogromnych inwestycji realizowanych w Polsce w obszarze infrastruktury drogowej i obiektowej. W toku studiów studenci dowiedzą się jakie technologie wykorzystywane są do realizacji obiektów budowlanych, poznają materiały i wyroby budowlane, nauczą się podstawowych obliczeń konstrukcji oraz wymogi obowiązujące w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

Specjalności:

 • organizacja i ekonomika budownictwa
 • eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi.

Specjalności:

 • geodezja inżynieryjno-przemysłowa
 • kataster i zarządzanie nieruchomościami

Informatyka

Studia na tym kierunku mają na celu zapewnienie wykształcenia, zarówno wiedzy jak i umiejętności, które pozwolą na podjęcie pracy w dowolnym podmiocie gospodarczym. Mają uczyć kreatywnego myślenia.

Specjalności:

 • gry komputerowe
 • informatyka w biznesie
 • informatyka w systemach pomiarowych
 • modelowanie i wdrażanie systemów informatycznych
 • sieci komputerowe
 • technologie baz danych
 • technologie internetowe

Wymienione kierunki oferowane są na studia stacjonarnych i niestacjonarnych. Trwają 7 semestrów (3,5 roku). Kończą się tytułem zawodowym inżynier.

Poznaj uczelnię: Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

6 + eighteen =