Design Now – sztuki nowoczesne

Design Now nowy kierunek sztuki nowoczesne dostępny w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Sztuki nowoczesne – Design Now! to nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW, który ma zapewnić wiedzę, która pozwoli nowe trendy myślenia i działania we współczesnym świecie.

Nowy kierunek to nie tylko wzornictwo, projektowanie produktów czy przestrzeni miejskiej i użytkowej. Transdyscyplinarny kierunek poszerza i wzbogaca znacznie tradycyjne rozumienie zawodowej roli artysty. Kierunek ma przygotować absolwentów do samodzielnego działania. Dzięki połączeniu nauk społecznych, humanistycznych i artystycznych oraz umiejętnego wykorzystania potencjału nauki, technologii i sztuki zapewni wiedzę niezbędną do krytycznego i kreatywnego myślenia. Zestaw przedmiotów zapewnia między innymi wiedzę z zarządzania, marketingu, oraz uczy zasad funkcjonowania biznesu. Kluczowym wymiarem kierunku jest kształtowanie wrażliwości artystycznej przy intensywnym programie praktyki zawodowej z wybitnymi twórcami sztuki, ich menagerami, producentami, kuratorami oraz we współpracy z instytucjami kultury.

Kontekst Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 we Wrocławiu otwiera kolejną perspektywę uczestnictwa w programie na skalę międzynarodową. Studenci kierunku sztuki nowoczesne – Design Now! będą od początku mieli możliwość partycypacji w tworzeniu jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń w Europie jakim jest Europejska Stolica Kultury.

Design Now! to trzy interesujące specjalizacje: Design Now! film, media, nowe technologie, Design Now! performatyka, Design Now! projektowanie.

Studia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej w formie projektu artystycznego oraz egzaminem dyplomowym.

Plan studiów na kierunku sztuki nowoczesne – Design Now! obejmuje następujące przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego:

 • Społeczeństwo i kultura – idee i praktyki
 • Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne
 • Psychologia twórczości i samorozwoju
 • Historia sztuki
 • Estetyka
 • Ekonomika kultury
 • Antropologia kulturowa i wizualna
 • Wyobraźnia XXI wieku
 • Laboratorium obrazu
 • Edukacja kulturalna i artystyczna
 • Historia designu
 • Psychologia społecznej skuteczności
 • Czytanie przestrzeni miejskiej
 • Historia sztuk performatywnych
 • Psychologia koloru
 • Psychologia reklamy z marketingiem
 • Zarządzanie w kulturze
 • Narracje współczesne
 • Krytyczna teoria społeczna wobec kultury, sztuki i edukacji
 • Przedsiębiorczość w kulturze
 • Public Relations w kulturze
 • Dyskursy sztuki
 • Laboratorium dyplomowe
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Specjalizacje w ramach kierunku:

 • Design Now! film, media, nowe technologie
 • Design Now! performatyka
 • Design Now! projektowanie

Poznaj uczelnię: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 1 =