Nowy kierunek w WSEiZ w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie uruchamia nowy kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn. To 3,5-letnie studia I stopnia.

W ramach kierunku studiów dla przyszłych inżynierów oferowane są 3 specjalności:

 • inżynieria jakości,
 • projektowanie i sterowanie komputerowe,
 • spawalnictwo.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę i umiejętności konieczne do rozwiązywania zadań z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Będą znać zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Dzięki wykształceniu zdobytym w toku studiów absolwent przygotowany zostanie do:

 • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
 • prac wspomagających projektowanie maszyn,
 • doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzoru nad ich eksploatacją,
 • zarządzania i koordynacją pracy i oceny jej wyników,

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn przygotowują do podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem maszyn,
 • przedsiębiorstwach usługowych, szeroko wykorzystujących maszyny w procesie świadczenia usług,
 • w przedsiębiorstwach handlowych, zajmujących się sprzedażą maszyn i udostępnianiem ich na innych zasadach (wynajmem, dzierżawą),
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej z zakresu mechaniki i informatyki.