Fotonika – studia w Politechnice Warszawskiej

Fotonika – nowy kierunek studiów I stopnia dostępny od roku akademickiego 2012/2013

Kierunek fotonika został otwarty w Politechnice Warszawskiej w roku 2012/2013. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Ten wyjątkowo rzadki kierunek daje szansę zdobycia wykształcenia wysoce specjalistycznego.

Program studiów fotonika został przygotowany by przekazać absolwentom umiejętności w zakresie projektowania urządzeń optoelektronicznych, systemów obrazujących i algorytmów analizy obrazu. Największy nacisk położono w nim także na holografię, która w najbliższej dekadzie może znaleźć przełomowe zastosowania w powiązaniu z techniką cyfrową.

Czym jest fotonika?

Fotonika jest dziedziną techniki ze styku optyki, elektroniki i informatyki. Tematyka dziedziny dotyczy urządzeń, które wykorzystują promieniowanie optyczne, czyli światło, podczerwień lub promienie UV do przynoszenia, magazynowania lub pozyskiwania informacji. Zaletą takich rozwiązań nad elektroniką jest niewątpliwie brak interakcji światła z materiałami niebezpiecznymi, a także niezwykła szybkość przenoszenia informacji. Sprawia to, że ewolucja znanej nam techniki będzie podążać w kierunku rozwiązań fotonicznych. Specjaliści z tej dziedziny już dzisiaj są poszukiwani przez koncerny wysokich technologii.

Studia na kierunki fotonika

Studia na kierunku fotonika obejmują szeroki wachlarz właściwości światła i jego zastosowania w technice. Począwszy od fotografii klasycznej i cyfrowej, obiektywów i teorii aberracji, przez techniki rejestracji i wyświetlania obrazów trójwymiarowych, czujniki światłowodowe, po holografię i projektowanie nowych materiałów fotonicznych. Program studiów gwarantuje absolwentom gruntowną wiedzę i potrzebne umiejętności w każdej dziedzinie współczesnej fotoniki a także, co może ważniejsze, pozwoli projektować nowe rozwiązania i technologie przyszłości.

Studia I stopnia na kierunku fotonika prowadzone na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej i trwają 7 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Poznaj uczelnię: Politechnika Warszawska