Najmniej oblegane kierunki studiów inżynierskich

Zestawienie najmniej obleganych kierunków studiów technicznych wskazuje, którymi kierunkami maturzyści nie są szczególnie zainteresowani.

Gdzie zatem najłatwiej dostać się na studia? Sprawdź uczelnie, w których liczba kandydatów na jedno miejsce jest nie większa niż 2 osoby na jedno miejsce.

Poniżej tabela prezentuje listę kierunków od najmniej do najbardziej obleganych. W kolejności prezentujemy: nazwę uczelni, kierunek studiów, rodzaj studiów (licencjackie), tryb i liczbę kandydatów na jedno miejsce.

Najmniej oblegane kierunki studiów inżynierskich

Politechnika Opolska informatyka inżynierskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska budownictwo inżynierskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska logistyka inżynierskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska inżynieria chemiczna i procesowa inżynierskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska technologia żywności i żywienie człowieka inżynierskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska mechanika i budowa maszyn inżynierskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska informatyka inżynierskie niestacjonarne 1
Politechnika Opolska budownictwo inżynierskie niestacjonarne 1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy edukacja techniczno-informatyczna inżynierskie stacjonarne 1,12
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rewitalizacja dróg wodnych inżynierskie stacjonarne 1,2
Politechnika Opolska automatyka i robotyka inżynierskie stacjonarne 1,3
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mechatronika inżynierskie stacjonarne 1,31
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy inżynieria bezpieczeństwa inżynierskie stacjonarne 1,43
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych informatyka inżynierskie niestacjonarne 1,466
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych informatyka inżynierskie stacjonarne 1,573
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informatyka inżynierskie stacjonarne 1,65
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy inżynieria materiałowa inżynierskie stacjonarne 1,88
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy bezpieczeństwo i higiena pracy inżynierskie stacjonarne 1,9

Dane przygotowane zostały w oparciu o informacje przekazane przez uczelnie.

Studia stacjonarne i niestacjonarne, czym się różnią

Tryb stacjonarny – to studia, na których nauka realizowana jest w trybie dziennym od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne to studia, podczas których nauka odbywa się w weekendy (w soboty i niedziele).

Poznaj uczelnie oferujące studia techniczne