Studia bez ukrytych opłat!

Protest studentów przeciwko nowelizacji ustawy

Studenci zorganizowali protest przeciwko nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, która nie uwzględnia ich postulatów dotyczących istotnych zmian, które zagwarantują bezpieczeństwo i przejrzystość relacji uczelnia student.

Niedawno opublikowana karta praw podstawowych była dowodem na to jak bardzo Ministerstwo dba o studentów, jakość nauczania i jasne zasady w relacji student-uczelnia. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego studenci są najważniejszym podmiotem na uczelniach. Niestety to hasło brutalnie rozbija się o jeszcze brutalną rzeczywistość.

O co poszło? Sprawdź najnowsze informacje: protest studentów przeciwko Kudyckiej