Studia inżynierskie – techniczne ile trwają?

Ile trwają studia inżynierskie, techniczne?

Studia inżynierskie I stopnia trwają przeważnie 3,5 roku (7 semestrów). Przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia techniczne – inżynierskie to nie tylko teoretyczne wykłady z przedmiotów ścisłych, jak matematyka, czy fizyka, ale też zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia.

W trakcie nich prowadzone są doświadczenia, które pomagają przybliżyć i zrozumieć trudne zagadnienia z przedmiotów ścisłych. Studenci studiów inżynierskich zdobywają wiedzę praktyczną, a nie tylko uczą się na pamięć.

Studia techniczne – inżynierskie

Studia inżyn<div class='adsense adsense-bottom' style='float:right;margin:12px'><p class=
ierskie - techniczne" src="http://studiainzynierskie.files.wordpress.com/2013/01/studia_inzynierskie_edu_pl_4.jpg?w=300" width="300" height="300" /> Studia inżynierskie – techniczne

Studia techniczne uczą więc kreacji, logicznego myślenia. Absolwenci z tytułem inżyniera mają szansę na zdobycie ciekawej pracy. Zawód inżynier to praktyczne wykształcenie daje wiele możliwości i dobry start na rynku pracy. Dyplom studiów inżynierskich pozwala na kontynuację edukacji zarówno na studiach magisterskich II stopnia, jak i studiach podyplomowych.

Najlepsze studia inżynierskie oferuję polskie politechniki, które słyną już z edukacji na kierunkach technicznych niezmiennie od ponad 80 lat. Chcesz poznać aktualną listę politechnik? Politechniki w Polsce.